VITAJTE V E - PORADNI.

Vitajte!

Máte problém, potrebujete radu, vysvetlenie alebo chcete zverejniť svoje skúsenosti a názory?

Tak Ste na správnom mieste. Sme tu pre Vás.

Píšte....

2017/07/21

Zrušenie finančného príspevku na opatrovanie

Dobrí deň chcem sa opýtať ako mám postupovať pri zrušení opatrovateľské starala som sa o mamu štyri roky bez je u brata ako mám postupovať pri zrušení opatrovateľské

1 komentár:

eporadca povedal(a)...

Všetký náležité informácie Vám poskytnú na pobočke UPSVaRu v mieste bydliska

Pozrite si tiež stránku: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-opatrovanie/
Nárok na peňažný príspevok zanikne,:

ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie.


Ak sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.