VITAJTE V E - PORADNI.

Vitajte!

Máte problém, potrebujete radu, vysvetlenie alebo chcete zverejniť svoje skúsenosti a názory?

Tak Ste na správnom mieste. Sme tu pre Vás.

Píšte....

2013/01/09

Platenie PN po ukončení pracovného pomeru

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o radu. Dňa 30.11.2012 mi skončil
pracovný pomer na dobu určitú, ale od 30.11. som na PN. Platí mi
prvých 10 dní PN zamestnávateľ alebo Sociálna poisťovňa??

2 komentáre:

eporadca povedal(a)...

Dobrý deň

Prvých 10 dni po skončení pracovného pomeru Vám pracovnú neschopnosť PN platí Sociálna poisťovňa.

Ochranná lehota je spravidla 7 dní po zániku nemocenského poistenia. V prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie.

Doba poskytovania nemocenského

nárok na nemocenské vzniká
zamestnanec
od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti
pri zániku nemocenského poistenia pred uplynutím 10. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, odo dňa nasledujúceho po dni zániku nemocenského poistenia
v ochrannej lehote, od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti
povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti
dobrovoľne nemocensky poistená osoba od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti

nárok na nemocenské zaniká
ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr
uplynutím 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t.j. uplynutím podporného obdobia (do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom; ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej dočasnej pracovnej neschopnosti a poistencovi počas tohto obdobia nevznikla dočasná pracovná neschopnosť, predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti sa do podporného obdobia nezapočítavajú)
lehotník na určenie podporného obdobia
Ako používať lehotník na určenie podporného obdobia
V stĺpci „začiatok PN“ sa vyhľadá dátum vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti; v danom riadku
- vpravo je dátum uplynutia podporného obdobia (52 týždňov)
- prvý vľavo je dátum, od ktorého sa započítavajú do podporného obdobia predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti (52 týždňov) pred vznikom aktuálnej dočasnej pracovnej neschopnosti
- druhý vľavo je dátum (26 týždňov), od ktorého sa predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti do podporného obdobia nezapočítavajú, ak nemocenské poistenie trvalo a poistencovi po tomto dátume nevznikla dočasná pracovná neschopnosť
- lehotník nezohľadňuje prestupný rok.
dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol poistenec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal dočasne práceneschopným
dňom smrti poistenca

http://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s

Anonymný povedal(a)...

Ak ste boli zamestnaná na dobu určitú, dňom dovŕšenia dátumu sa vám pracovný pomer ukončil.
Ak sa prácenschopná, všetky odklady už dávate sociálnej poisťovni, zamestnávateľ už s Vami ukončil všetky pracovno-právne vzťahy ukončením lehoty pracovnej zmluvy na dobu určitú. Anna