VITAJTE V E - PORADNI.

Vitajte!

Máte problém, potrebujete radu, vysvetlenie alebo chcete zverejniť svoje skúsenosti a názory?

Tak Ste na správnom mieste. Sme tu pre Vás.

Píšte....

2012/03/14

Interaktívna tabuľa a jej využitie

Navštevujem modernú súkromnú praktickú školu, kde našim pomocníkom je interaktívna tabuľa. Jej využitie je všestranné. Podeľte sa skúsenosťami a priblížiť túto skvelú pomôcku  všetkým. Gabo

8 komentárov:

Anonymný povedal(a)...

Som učiteľka Jana a veľmi si pochvaľujem jazykové programy pre interaktívnu tabuľu.
Využívajte hotové výukové programy pre prácu priamo na tabuli, k dispozícii je mnoho interaktívnych programov priamo navrhnutých pre interaktívne tabule... Sami si vytvárajte vlastné cvičenia v SW aplikácii eBeam SW, vymieňajte si ich cez IVP Portál...
Link jazyky

Anonymný povedal(a)...

Interaktívna tabula má všestreanné využite- vyučovanie, prezentácia, premietanie, prednášky atď. Aj na internete sa dá nájsť viacero programov pre prácu na interaktívnej tabuli.

Anonymný povedal(a)...

Na školách je to dobrá pomôcka ktorá pomáha na vyučovaní .Takúto pomôcku si nemôžu dovoliť zakúpiť do školy aj OZ ktorá je veľmi drahá ale potrebná pre klientov zo zdravotným postihnutím ktorí ju využívajú na prednášky, na vyučovaní (prírodovedu,matematiku,slovenčinu,varenie ,na hudobnú výchovu ). Používajú ju aj na internet kde si môžu pozrieť rôzne stránky .

eporadca povedal(a)...

Interaktívna tabuľa je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania a prezentácií s dôkladným využitím IKT.
Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať s PC a napomáha uplatňovaniu zásady názornosti.
zdroj: wikipedia.sk

eporadca povedal(a)...

INTERAKTÍVNA TABUĽA – PRODUKT 21. STOROČIA!

Interaktívna tabuľa je dotykový displej – interaktívna plocha, ku ktorej je pripojený počítač a projektor. Projektor premieta obraz z počítača na povrch tabule.

Ak sa prstom, ukazovadlom alebo špeciálnym perom dotýkame povrchu tabule, ovládame program v počítači a obraz na tabuli. Interaktívnu tabuľu môžeme ovládať aj tabletom, myšou alebo klávesnicou notebooku.

Tabuľa je zväčša pripevnená priamo na stenu, ale môže byť upevnená aj na pojazdnom stojane.

Jej využitie je rôznorodé:
- vo všetkých druhoch škôl,
- v jazykových vzdelávacích inštitúciách,
- vo firemných zasadacích priestoroch,
- v kongresových sálach,
- v štúdiách rozhlasu, televízie a pod.
zdroj: http://www.didaktis.sk/interaktivne-tabule/index.php?mod=catalog&category=42
Spolupracuje s každým softvérom, ktorý beží na pripojenom počítači, vrátane internetu.

eporadca povedal(a)...

S rastom globálneho vplyvu informačných technológií vo vyučovacom procese sa aj na
slovenských školách postupne začali presadzovať interaktívne tabule ako jeden z významných nástrojov elektronizácie vzdelávacieho procesu a zvyšovania jeho
interaktivity. Integrácia interaktívnych tabúl do výučby sa nevyhýba žiadnemu stupňu
vzdelávania – uplatňujú sa od materských škôl, cez základné, stredné až po vysoké školy.
zdroj:http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Pou%C5%BE%C3%ADvanie%20interakt%C3%ADvnych%20tab%C3%BA%C4%BE%20v%20slovensk%C3%BDch%20Z%C5%A0%20a%20S%C5%A0.pdf

eporadca povedal(a)...

pokračovanie..
Interaktívna tabuľa je dotykovo-senzitívna plocha, prostredníctvom ktorej prebieha vzájomná aktívna komunikácia medzi užívateľom a počítačom s cieľom zaistiť maximálnu možnú mieru názornosti zobrazovaného obsahu. (Dostál,2009)
Používanie interaktívnych tabúl v rámci vzdelávacieho procesu je určite celosvetovým fenoménom. Keďže v krajinách Západnej Európy a Spojených Štátov sú tabule na
školách využívané s niekoľkoročným predstihom oproti Slovensku, existuje niekoľko štúdií o spôsoboch, formách a úskaliach ich využívania v edukačnom procese.

Autori štúdie definujú tri kľúčové faktory, ktoré určujú úroveň a rozsah používania interaktívnej tabule vo vyučovaní: pedagogické ciele a zvyklosti konkrétneho učiteľa, preferovaná forma materiálov prezentovaných na hodinách a dostupnosť ďalších
zariadení a príslušenstva.

eporadca povedal(a)...

Interaktívne tabule a ich technológie reprezentujú zásadný posun v elektronizácií
vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch škôl. Možnosť prezentovať učebný obsah atraktívnejšou a efektívnejšou formou, upravovať tento obsah prostredníctvom
počítačových aplikácií priamo na hodine, rozvíjať zručnosti nielen u žiakov ale aj učiteľov v oblasti informačných technológií, možnosť využívať internet a vyhľadávať
informácie priamo na vyučovacej hodine – to sú len niektoré z hlavných výhod používania interaktívnych tabúl. Interaktívne tabule tiež umožňujú realizáciu a riešenie úplne nových typov úloh, ktoré boli v rámci doterajšej vybavenosti škôl nereálne.

Na druhej strane si využívanie interaktívnych tabúl vyžaduje adekvátnu počítačovú gramotnosť, ktorú si musí užívateľ kontinuálne rozširovať vzhľadom na neustály proces inovácií v oblasti technológií. V prípade interaktívnej tabule sa jedná o technológiu, ktorá je finančne náročná, s nákupom interaktívnej tabule je tiež spojený nevyhnutný
nákup ďalšieho potrebného softvéru či iných potrebných zariadení. V neposlednom rade používanie interaktívnych tabúl so sebou prináša nevyhnutnosť zavádzania
nových pedagogických procesov, ktoré s využitím interaktívnej tabule rátajú. V opačnom prípade sa interaktívna tabuľa stáva len predraženým projekčným plátnom.
zdroj:http://www.rirs.iedu.sk/Dokumenty/Pou%C5%BE%C3%ADvanie%20interakt%C3%ADvnych%20tab%C3%BA%C4%BE%20v%20slovensk%C3%BDch%20Z%C5%A0%20a%20S%C5%A0.pdf